Uppsala kommun och näringslivet i samarbete

[Pressrelease jan 21, 2014]

Fas 2 av projektet Uppsala Arena har påbörjats. Kommunfullmäktiges beslut att godkänna samarbetsavtalet med Uppsala Arena vann laga kraft i juli 2013 och den 17 januari undertecknades samarbetsavtalet. Uppsala kommun och ett antal aktörer verksamma inom Uppsalas näringsliv har gemensamt beslutat att finansiera och inleda en fördjupad studie för att uppföra Uppsala Arena i Gränby.


Under fas 2 ska en fördjupad intäktsanalys, projektering samt utvärdering och estimering av byggkostnaderna för en arena göras. Här ingår också arbete med detaljplan, gränsdragningar mellan kommunen och arenan samt utredning om förutsättningarna för finansiering. Det fortsatta projektarbetet kommer att administreras och styras från ett nytt bolag som bildas; Uppsala fastighetsprojekt fas 2 AB. Det nybildade bolaget kommer att svara för den praktiska hanteringen av planering och projektering. Planerings- och projekteringstiden beräknas bli 16-18 månader.

De aktörer som, tillsammans med Uppsala kommun, beslutat att finansiera och låta genomföra Fas 2 är Rikshem, Atrium Ljungberg, Länsförsäkringar Uppsala, Sh bygg och Gränby storbutik.

- Den här överenskommelsen mellan kommunen och näringslivet visar att vi är på rätt väg. Det går bra för Uppsala. Uppsala Arena, tillsammans med Gränby centrum och Gränby sportfält bidrar till utvecklingen av Uppsala som en attraktiv destinationsort, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M).

Uppsala kommun går in med 15 miljoner kronor i fas 2 enligt kommunfullmäktiges beslut. EventCentret uppskattas kosta totalt 750 miljoner kronor varav kommunen bidrar med 150 miljoner kronor enligt det beslut som kommunfullmäktige tagit.

Bakgrund:

Idén om ett nytt EventCenter i Uppsala lanserades första gången 2007. Projektet är indelat i tre faser:

Fas 1 ”Från idé till det datum beslutet vunnit laga kraft”. Efter en del juridiska komplikationer fastställde kommunfullmäktige det slutliga beslutet i juni 2013. Beslutade överklagades inte och vann laga kraft i mitten av juli 2013.

Fas 2 ”Planerings- och projekteringstid”. Syftar till att få alla förutsättningar och finansiering på plats för att kunna starta byggnationen. Efter att fas 2 avslutats kommer beslut om hur och med vilka aktörer fas 3 ska genomföras.

Fas 3 ”Byggnation”.Byggnationen kan starta tidigast under 2016 och beräknas vara klart för invigning tidigast i slutet av 2018.

För mer information

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon, 072-222 87 88, 018-727 12 35

Roger Jo Linder, senior adviser kommunledningskontoret, telefon 070-824 86 12, e-post Roger.Jo.Linder@uppsala.se

Torbjörn Wennberg, vd Uppsala fastighetsprojekt fas 2 AB, telefon 070-589 80 52

Staffan Littmarck, projektledare/affärsutvecklare, telefon 070-344 66 96 e-post Staffan.littmarck@uppsalaeventcenter.se