Uppsala Arena genomför upphandling av byggentreprenad

[Nyhetsbrev apr 24, 2014]

Intresseförfrågan har gått ut till marknaden via www.opic.com.
Processen startades 10/4 och sista datum för intresseanmälan är 13/5 2014.


Upphandlingen genomförs enligt modellen konkurrenspräglad dialog (KPD) och förväntas kunna slutföras i augusti 2014. Projektet genomförs enligt de tidsplaner och det upplägg som avtalats med Uppsala kommun i samarbetsavtalet 2014-01-16.

Samtal förs med idrotter och andra hyresgäster som är aktuella för att genomföra evenemang i arenan. Intäktskalkyler, driftskalkyler och utredningar uppdateras och aktualiseras. De behov som nu definieras påverkar de funktioner som arenan skall bestyckas med. De i sin tur leder till konstruktionslösningar och i slutändan anpassningar av exempelvis arenans storlek och därmed slutkostnad. Byggstart är planerad till mitten/slutet av 2015. Därpå följer en byggtid på 22-24 månader.


Uppsala 2014-04-24