Detaljplan för Uppsala arena värnar unik livsmiljö

[Pressrelease mar 8, 2016]

Förslaget till detaljplan för en arena i Gränby behandlades på plan- och byggnadsnämnden arbetsutskott igår måndag 7 mars och presenterades vid en pressträff idag tisdag 8 mars. Syftet är möjligöra för Uppsala Event Center tidigare kallad Uppsala Arena i Gränby samtidigt som livsmiljön för den hotade stora salamandern och åkergrodan värnas och förbättras.


Uppsala arena ska vara en plats för både konferenser, konserter och idrott, och detaljplanen erbjuder stort handlingsutrymme för Arenabolaget som planerar att bygga arenan.

- Uppsala växer och vi behöver nya mötesplatser för idrottsarrangemang, kulturevenemang och konferenser. Nu har vi ett förslag som möter de kraven som finns i området, säger Erik Pelling (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden

Planerna på att bygga en arena i anslutning till Gränby centrum har funnits länge, men bland annat har länsstyrelsen haft synpunkter just på hur en arena skulle påverka livsmiljön för groddjuren i området.

-Det känns bra att vi hittat en lösning som stärker de långsiktiga förutsättningarna för de skyddade groddjuren i Gränby, samtidigt som vi utvecklar den växande staden och bereder plats för en arena i området, sa Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

I nära anslutning till Uppsala Event Center ska en ny friidrottsarena byggas och för att täcka behovet av parkeringsplatser föreslås att 420 ytterligare parkeringsplatser skapas. En ny bussficka föreslås i anslutning till arenan och att det skapas en särskild bussfil och en ny busslinje längs Österleden.

Mer information
Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15