Moment 22 i Gränby

[Nyhet aug 11, 2016]

Det råder dödläge i planeringen av Uppsala Eventcenter. Finansi­ärerna tvekar då det saknas en lagakraftvunnen detaljplan. Och ansvariga politiker är tveksamma till att klubba detaljplanen innan finansieringen är löst.


– Det är ett moment 22, tyvärr, säger Torbjörn Wennberg, vd för Uppsala fastighetsprojekt fas 2 AB.

Turerna kring Uppsala Eventcenter, som tidigare kallades Gränby Arena, har varit otaliga. Och trots att problemen med salamandrarna och åkergrodorna numera är lösta är det fortfarande oklart om den nya arenan för idrott, konserter och konferenser verkligen blir av. Nu handlar det om att detaljplanen inte klubbats av kommunfullmäktige.

– Det är omöjligt att säkra finansieringen utan att en detaljplan som vunnit laga kraft. Ett planbeslut kan ju överklagas och försena processen i ett år, säger Torbjörn Wennberg, vd Uppsala fastig­hetsprojekt fas 2 AB.

Privata aktörer ska bidra
Enligt det samarbetsavtal som träffats mellan kommunen och Uppsala Eventcenter ska kommunen stå för 150 av de totalt 800 miljoner kronor arenan beräknas kosta. Resten, 650 miljoner kronor, ska täckas av privata aktörer. Arenabolaget har tiden fram till 31 december på sig att få fram pengarna.

– Men utan en giltig detaljplan är det omöjligt. Vi väntar bara på att kommunen ska fullgöra sin uppgift, vi trycker på dem hela tiden, säger Torbjörn Wennberg.

Har ni inga finansiärer alls på gång?

– Vi jobbar för fullt och har inlett samarbeten med flera aktörer. Men det går inte att lösa finansieringen helt innan en detaljplan vunnit laga kraft. Därtill måste en fastighetsbildning ske och ett tomträttsavtal träffas.

”Inga tveksamheter”
Kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S), menar att det inte borde råda några som helst tveksamheter när det gäller detaljplanen, eftersom den tidigare i år klubbats i full politisk enighet i plan- och byggnadsnämnden.

– Detta kan arenabolaget också tydligt kommunicera gentemot finansiärerna. Men jag ska träffa de ansvariga där om ett par veckor för att diskutera igenom den här saken.

När tänker ni ta upp planen för beslut i fullmäktige?

– Det har vi inte bestämt ännu.

De borgerliga partierna är starkt kritiska till de rödgrönas hantering av ärendet:

– Vi kräver att detaljplanen tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde, 5 september. Kommunen har i avtalet lovat att ta fram en detaljplan. Bryter vi mot detta kan vi bli skadeståndsskyldiga, det håller stads­juristen med oss om, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Källa: Uppsalatidningen http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/moment-22-i-granby-4329183.aspx