INTEGRITETSPOLICY - UPPSALA EVENTCENTER

 

 1. Inledning

  Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB, org. nr. 556955-6540, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet och på vår hemsida www.uppsalaeventcenter.se. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 9.

 2. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du skickar en intresseanmälan via vår hemsida

  • När du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • När du kommer i kontakt med oss via vår hemsida, telefon eller e-post

 3. Vilka uppgifter samlar vi in?

  De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn och kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer. Genom vår hemsida kan vi även komma att behandla uppgifter som indirekt kan hänföras till dig (t.ex. ditt IP-nummer och cookies).

  Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 4. Vad använder vi uppgifterna till?

  När du lämnar oss dina personuppgifter kan vi komma att registrera dessa i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål.

 5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

  Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. IT-leverantörer och samarbetspartners. I vissa fall kan dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES inom ramen för driften av våra IT-system. Det är dock alltid vi som ansvarar för behandlingen. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem.

 6. Säkerheten för dina personuppgifter

  Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 7. COOKIES

  Genom att använda webbplatsen och våra tjänster samtycker du till att vi lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Vi kan använda cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen och för att underlätta tillgängligheten av webbplatsen. Tredjepartscookies kan användas för att samla in information om hur webbplatsen används. För oss innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller blockera cookies. Om du beslutar dig för att blockera våra cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras, kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare och avanmäla dig på AddThis Targeting Opt-Out.

 8. Rätt att begära information och rättelser

  Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 8 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 9. Kontaktinformation

  Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

  Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB

  Personuppgifter

  Box 1229

  751 42 Uppsala

  staffan.littmarck@uppsalaeventcenter.se

 10. Förändringar av denna policy

  Om denna integritetspolicy ändras kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan vi också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida.